Navigační menu

Přeskočit navigaci

Vyhledávání

Služby


Stavební práce

Nabízíme kompletní elektrikářské práce, elektroinstalace, přestavbu z jednofázového rozvodu na třífázový, stavební dokončovací práce a další činnosti nutné k úspěšnému dokončení stavby či přestavby domu, bytu.

Domácí opravy a údržba

Provádíme realizaci všech bežných domacích oprav po novou elektroinstalaci. Zajistíme veškeré další opravy a údržbu v domácnosti. Neváhejte nás kontaktovat emailem nebo telefonicky.

Household repairs and maintenance

We do all common house repairs from change of a light bulb to new electrical wiring. We can service all other repairs and household maintenance. Please contact us via email or telephone. We speak English.Zahradní práce

Realizujeme zahradnické práce při úpravě zahrad, parků a veřejné zeleně. Nabízíme jak návrh projektu, tak následnou realizaci včetně tvarování a úpravy stromů a dalších dřevin, výsadbu rostlin a stromů. Pročištění zarostlých ploch, eliminace náletových dřevin, oživení travních porostů. Zajistíme prořezání, omlazení, oživení vzhledu, či celkovou rekultivaci zeleně. Můžeme modernizovat vzhled stávajících ploch novou výsadbou, instalací solitérních kamenů či změnou celkové dispozice.
Po našich zákrocích se ze zanedbaných a zpustlých ploch opět stávají oku lahodící a k procházce či posezení lákající části zeleně, kam člověk rád zavítá. Při těchto krocích můžeme provést i drobné opravy laviček a jiných menších staveb.

Jen pro dokreslení zde dokumentujeme plochu před naším vstupem.

A v průběhu první etapy úpravy vegetace.


Uložit